Preview Mode Links will not work in preview mode

#GośćMedonetu

Sep 22, 2020

- Polska służba zdrowia jest jedną ze słabiej scyfryzowanych branż w Polsce, jeśli nie najsłabiej i pandemia uświadomiła nam wszystkim - natomiast chyba najbardziej służbie zdrowia - fakt, że należy ten proces zdecydowanie przyspieszyć - mówi Rafał Piszczek, prezes centrum badawczo-rozwojowego BioStat....